Allmänna villkor


Här hittar du fullständiga köpvillkor som gäller för Husdjursbegravning samt information om integritetspolicy

Integritetspolicy och GDPR

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING
Din personliga integritet är viktig för Husdjursbegravning (”Husdjursbegravning” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om Husdjursbegravning och din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingbag”
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter).
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen (GDPR). Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.

Sandström & Borg AB, med organisationsnummer 559043-5029, är ansvariga för Husdjursbegravning och således även behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@husdjursbegravning.se eller ring oss på 070 – 333 25 15.

FRÅN VEM ELLER VAR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss direkt eller som vi har tagit del av via din djurklinik/djursjukhus.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Husdjursbegravning. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • Om en vän har tipsat dig om oss via tips-plattformen så kommer vi dela en hashad (icke läsbar) version av din e-postadress med den leverantör av teknisk plattform som gör det möjligt att tipsa vänner. Syftet är att veta ifall vi ska betala leverantören av tjänsten för tipset eller inte. Notera att leverantören alltså inte kan omvandla detta till en e-postadress.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.
 • För att kunna trycka och skicka ut din personliga poster behöver vi dela med oss av dina personuppgifter samt eventuell information som ska tryckas på postern till vårt tryckeri.
 • Till myndigheter som vi är skyldiga att enligt gällande lagstiftning och på grund av myndighetsbeslut, lämna dina personuppgifter enligt begäran eller beslutet – exempelvis till Jordbruksverket och Polisen.
 • Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina uppgifter till företag, organisationer eller personer utanför Husdjursbegravning.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EEA?
Husdjursbegravning behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer Husdjursbegravning att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå.

Husdjursbegravning kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt.

Våra amerikanska leverantörer är Privacy Shield-certifierade. Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA vars grund är att skydda européers grundläggande rättigheter och att säkerställa rättssäkerheten för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag kan bli Privacy Shield-certifierade av det amerikanska handelsdepartementet. Detta departement verifierar att leverantörernas integritetspolicy lever upp till hög standard för dataskydd.

Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter eller ifall du vill ha information om de säkerhetsåtgärder vi har.

HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE OCH ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING
Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

RÄTT TILL TILLGÅNG
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”) OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Husdjursbegravning begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • när du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen av felaktigheten pågår hos oss.
 • när vi inte längre har rättslig grund för behandlingen, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • när du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • när du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi, så långt som skäligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om denna tillfälliga begränsning.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
  Behandlingen utförs automatiskt
 • När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från Desenio till en annan dataansvarig.

HUR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter:

 • För att administrera ditt köp, dvs att veta vem vi ingår ett avtal med, för att bekräfta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans samt samla information om din upplevelse. Om du vill använda din ångerrätt, öppet köp eller byta din produkt och för att kunna följa konsumentsskyddslagar.
 • För att hantera eventuella klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss.
 • För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.
 • För att skicka e-postmeddelanden som ber dig om recensioner efter ditt köp.
 • För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto.
 • För att på begäran skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig samt för att skicka marknadsföring till dig som har genomfört ett köp.
 • För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter.
 • För att publicera en recension som du har valt att skriva för att göra kundupplevelsen transparent för våra besökare samt för att marknadsföra vårt varumärke till potentiella kunder.
 • För att marknadsföra våra produkter på vår hemsida kan vi komma att publicera dina bilder/filmer av produkten som du har delat på din sociala media-profil och taggat #Husdjursbegravning

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

 • Ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress och leveransadress, orderinformation, vald betalningsmetod och IP-adress
 • Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress och information om ditt köp, till exempel din betalningsmetod.
 • Vi sparar även informationen som du angav när du använder din ångerrätt, öppet köp eller när du byter en produkt.
 • Ditt namn, kontaktuppgifter, information du uppgett som är relevant inom ramarna för klagomålet, reklamationen och/eller rättsliga tvisten.
 • Information på din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter.
 • Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, användarnamn och leveransadress.
 • Bild/film som du har delat i sociala medier genom #Husdjursbegravning, ditt användarnamn och din text. Dessa kan inkludera personlig information om dig.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Detta innebär att Husdjursbegravning normalt sparar kunduppgifter i maximalt ett år från din sista kundkontakt hos Husdjursbegravning. Husdjursbegravning sparar dock uppgifter som behövs för bokföring i upp till åtta år.

När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.
 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vårt övergripande säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur och krematoriet. Arbetet med informations- och IT-säkerhet är avgörande för hur vi kan skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka obehörig åtkomst och att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med våra policyer och riktlinjer.

Köpvilkor och säkerhet

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.husdjursbegravning.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Sandström & Borg AB, organisationsnummer 559043-5029 (”Husdjursbegravning”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Husdjursbegravning framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Husdjursbegravning accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Husdjursbegravning förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Husdjursbegravning reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Husdjursbegravning har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Husdjursbegravning naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Husdjursbegravning fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Husdjursbegravning ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Husdjursbegravning eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Husdjursbegravning.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Husdjursbegravnings policy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Husdjursbegravning bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Husdjursbegravning per e-post. Husdjursbegravning uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Husdjursbegravning kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Husdjursbegravning. Om beställningen återkallas så kommer Husdjursbegravning att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Husdjursbegravnings behandling av personuppgifter finns i Husdjursbegravnings integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Husdjursbegravning om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Husdjursbegravning misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Husdjursbegravning rätt att stänga av dig. Husdjursbegravning har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Husdjursbegravning har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Husdjursbegravning. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Husdjursbegravning eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Husdjursbegravning förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
Husdjursbegravning kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Husdjursbegravning i samband med kampanjen. Husdjursbegravning förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. PRESENTKORT
Presentkort som säljs på Husdjursbegravning är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Husdjursbegravning webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Husdjursbegravning skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Husdjursbegravning leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

7.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Husdjursbegravning rätt att debitera dig en avgift på 180 kr

8. ÅNGERRÄTT

8.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Husdjursbegravning detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

8.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Husdjursbegravning på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

8.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Husdjursbegravning. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Husdjursbegravning enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

8.5
När Du ångrar ditt köp betalar Husdjursbegravning tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Husdjursbegravning erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Husdjursbegravning rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6
Husdjursbegravning betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Husdjursbegravning tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Husdjursbegravning får dock vänta med återbetalningen tills Husdjursbegravning tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1
Vissa av Husdjursbegravning varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Husdjursbegravning så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten

9.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Husdjursbegravning att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Husdjursbegravning strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Husdjursbegravning mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Husdjursbegravning förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Husdjursbegravning riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. LÄNKAR
Husdjursbegravning kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Husdjursbegravnings kontroll, och webb-platser utanför Husdjursbegravnings kontroll kan länka till Sajten. Även om Husdjursbegravning försöker säkerställa att Husdjursbegravning enbart länkar till webbplatser som delar Husdjursbegravnings personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt integritetspolicyn är Husdjursbegravning inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

11. FORCE MAJEURE

Husdjursbegravning ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Husdjursbegravning inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Husdjursbegravning dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Husdjursbegravning rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
Husdjursbegravning förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Husdjursbegravning har informerat dig om ändringarna. Husdjursbegravning rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. OGILTIGHET
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
14.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Husdjursbegravning kundtjänst.

14.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Husdjursbegravnings kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Husdjursbegravning beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.